Jag älskar min stegräknare

Ingen har väl kunnat undgå den enorma trenden med alla möjliga hälsoappar, stegräknare, pulsklockor och andra liknande gadgets som monitorerar den sammanlagda fysiska aktiviteten. För många är det så väldigt viktigt att komma upp i ett visst antal steg per dag eller komma upp i en viss beräknad energiförbrukning att dessa mål blir överordnade det mesta. Hur dessa mål uppnås spelar dock ingen roll… tror man. Men tro är en sak, att veta en helt annan. Så hur förhåller det sig? Är det bättre att ha längre sammanhängande perioder av fysisk aktivitet eller funkar det lika bra att sprida ut ”vardagsmotionen” över dagen? Fortsätt läsa ”Jag älskar min stegräknare”

Vilopulsen avslöjar risken att dö i förtid

En vilopuls på över 75 slag per minut innebär en fördubblad risk att dö i förtid, i alla fall om man är en man född i Göteborg år 1943. En intressant studie har nyligen publicerats där sambandet mellan vilopuls och risken att dö har undersökts. Fortsätt läsa ”Vilopulsen avslöjar risken att dö i förtid”

Träning på morgonen eller kvällen?

Två nyligen publicerade studier som presenterades den 18 april i tidskriften Cell Metabolism bekräftar utifrån försök på möss och på människor att dygnsrytm kan vara en viktig faktor som bestämmer kroppens svar på fysisk träning. Resultaten visar att den fysiska prestationsförmågan kan vara högre under kvällstid jämfört med morgontimmarna. Fortsätt läsa ”Träning på morgonen eller kvällen?”

Träning är viktigare än diet för att bibehålla hälsosam kroppsvikt

Övervikt och fetma är ett av de största hoten mot hälsa idag. Aldrig tidigare har så stor andel svenskar varit överviktiga eller feta. Fetma och övervikt leder till en lång rad följdsjukdomar såsom cancer, diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och inte minst kognitiva nedsättningar. De flesta som kämpar med sin övervikt vet hur svårt det är att uppnå en varaktig viktnedgång. Oftast klarar man av att banta ner sig åtminstone i någon utsträckning men att bibehålla sin nya kroppsvikt är det som är den stora utmaningen för de flesta.  Fortsätt läsa ”Träning är viktigare än diet för att bibehålla hälsosam kroppsvikt”

Lagidrotter är särskilt effektiva för att minska depression hos barn

En intressant studie från Washington University in St. Louis har funnit en länk mellan deltagande i lagsporter och större hippocampus samt mindre depression hos barn i 9-11 års ålder.

Stressrelaterad ohälsa i allmänhet och depression i synnerhet har seglat upp som det största hälsoproblemet i Sverige idag. Stressrelaterade problem och depressioner drabbar inte bara vuxna utan i allt högre utsträckning även barn. Socialstyrelsens kartläggningar visar att barn från alla socioekonomiska klasser drabbas i samma utsträckning och att stressrelaterad ohälsa under barnaåren får negativa konsekvenser på lång sikt.  Fortsätt läsa ”Lagidrotter är särskilt effektiva för att minska depression hos barn”