Jag älskar min stegräknare

Ingen har väl kunnat undgå den enorma trenden med alla möjliga hälsoappar, stegräknare, pulsklockor och andra liknande gadgets som monitorerar den sammanlagda fysiska aktiviteten. För många är det så väldigt viktigt att komma upp i ett visst antal steg per dag eller komma upp i en viss beräknad energiförbrukning att dessa mål blir överordnade det mesta. Hur dessa mål uppnås spelar dock ingen roll… tror man. Men tro är en sak, att veta en helt annan. Så hur förhåller det sig? Är det bättre att ha längre sammanhängande perioder av fysisk aktivitet eller funkar det lika bra att sprida ut ”vardagsmotionen” över dagen?

Aktivitetsmönstret viktigt

I en högkvalitativ uppföljningsstudie publicerat i JAMA Netw Open har forskarna under åtta år samlat acceleromettidata (som registrerar fysisk aktivitet minut för minut 24 timmar per dygn 7 dagar i veckan) och under tio år mortalitetsdata (dödlighet) hos 548 personer äldre än 65 år (Wanigatunga et al. 2019). Det visade sig att det inte var den totala ackumulerade mängden fysisk aktivitet som hade samband med dödligheten, utan aktivitetsmönster. Fragmenterad fysisk aktivitet med många korta aktivitetsperioder var tydligt associerad med högre risk att dö. Flera perioder av fysisk aktivitet som varade under 5 min var en tydlig indikator för ökad risk att dö. Forskarna tog hänsyn till en lång rad parametrar såsom ålder, kön, etnicitet, body mass index, rökningshistorik, förvärvsarbete, självupplevd hälsa, greppstyrka, gånghastighet, mfl. Fynden visade sig vara väldigt robusta. Författarna tolkar mer fragmenterat rörelsemönster som ett tecken på fysiologisk nedgång som föregår döden.

Längre sammanhängande perioder av fysisk aktivitet bättre

Dessa fynd tyder på att sättet man samlar på sig sin dagliga fysiska aktivitet inte alls är oväsentligt. I alla fall om man tillhör den lite äldre kategorin. Längre sammanhängande perioder av fysisk aktivitet är bättre än många korta som blandas med perioder av lägre aktivitetsnivå. Så kanske ska man inte stirra sig blind på antalet steg man har samlat på sig under dagen utan tänka på att det kan vara bra att ha ett längre sammanhängande träningspass varje eller i alla fall varannan dag. En kollega som är professor i fysiologi brukar säga att 5:2-grejen faktiskt funkar riktigt bra, men inte när det gäller kost utan träning. Träna 5 dagar i veckan och vila 2 så blir det inte så tokigt.

Association of Total Daily Physical Activity and Fragmented Physical Activityt with Mortality in Older Adults 
Amal A. Wanigatunga, PhD, MPH; Junrui Di, PhD; Vadim Zipunnikov et al.
Länk till artikeln