Träning är viktigare än diet för att bibehålla hälsosam kroppsvikt

Övervikt och fetma är ett av de största hoten mot hälsa idag. Aldrig tidigare har så stor andel svenskar varit överviktiga eller feta. Fetma och övervikt leder till en lång rad följdsjukdomar såsom cancer, diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och inte minst kognitiva nedsättningar. De flesta som kämpar med sin övervikt vet hur svårt det är att uppnå en varaktig viktnedgång. Oftast klarar man av att banta ner sig åtminstone i någon utsträckning men att bibehålla sin nya kroppsvikt är det som är den stora utmaningen för de flesta. 

En ny studie från the University of Colorado Anschutz Health and Wellness Center (AHWC) och the CU Anschutz Medical Campus som publicerades i mars i tidskriften Obesity visade att de personer som lyckas bibehålla sin vikt efter en viktnedgång gör det tack vare högre nivå av fysisk aktivitet snarare än genom begränsning av energiintag. Forskarna jämförde dessa individer med normalviktiga som inte har varit överviktiga och de som är överviktiga. Personer som lyckades bibehålla sin nya vikt efter viktnedgång hade högre energiförbrukning relaterad till träning och fysisk aktivitet än de övriga grupperna.

Det som särskiljer denna undersökning från de tidigare studierna är att forskarna har använt sig av dubbelmärktvatten-teknik. I tidigare studier har man förlitat sig på enkäter och dagböcker. Dubbelmärktvatten-metoden anses vara ”golden standard” för bestämning av energiförbrukning och ger forskarna möjlighet att med stor noggrannhet fastställa personens energiförbrukning. I dubbelmärkt vatten har man ersatt både väte och syre med dess sällsynta isotoper. Metoden är synnerligen dyr men väldigt exakt.

För bibehållen kroppsvikt

Det är en ständig diskussion om vad som är viktigare för viktnedgång – träning eller kost. Faktum är att i slutändan är det balansen mellan energiintag och energiförbrukning som avgör. Så i en experimentell situation där forskarna kontrollerar situationen är det egentligen oväsentligt hur man gör bara man hamnar i negativ energibalans så går man ner i vikt. Det intressanta är dock att få veta vad som fungerar i det riktiga livet och inte i de konstgjorda experimentella situationerna. Den aktuella studien som är utförd med den mest avancerade tekniken som finns att tillgå visar att fysisk aktivitet är det som avgör om man klarar av att långsiktigt bibehålla en hälsosam kroppsvikt.

Det är inte ovanligt att höra att vissa människor har en genetisk fallenhet för övervikt och fetma och att det för dessa individer inte finns något som fungerar. I nuläget finns det såväl omfattande epidemiologiska studier utförda på hundratusentals individer och systematiska litteraturöversikter (Livingstone et al. 2016; Graff et al 2017) samt studier på enäggstvillingar (Berntzen et al. 2018) som med all tydlighet visar att fysisk aktivitet fungerar för alla, inklusive de med sämst genetiska förutsättningar (bärare av den så kallade FTO-genotypen). Sammantaget kan man konstatera att träning och fysisk aktivitet är nyckelredskap om vi ska lyckas stoppa fetmaepidemin. På befolkningsnivå är det definitivt en mer framkomlig väg än gastric bypass.

Physical Activity Energy Expenditure and Total Daily Energy Expenditure in Successful Weight Loss Maintainers

Danielle M. Ostnedorf et al.

Länk till artikeln

Physical activity, cardiorespiratory fitness, and metabolic outcomes in monozygotic twin pairs discordant for body mass index

Berntzen B. et al.

Länk till artikeln

Genome-wide physical activity interactions in adiposity ― A meta-analysis of 200,452 adults

Mariaelisa Graff et al.

Länk till artikeln

FTO genotype and weight loss: systematic review and meta-analysis of 9563 individual participant data from eight randomised controlled trials

Katherine M. Livingstone et al.

Länk till artikeln