Att äta mindre kött är inte så enkelt som det låter

Det har nog inte undgått någon att världen står inför stora utmaningar vad gäller klimatet. Om lösningen på detta stora problem hade varit enkelt hade mänskligheten förmodligen redan löst det. Sannolikt finns det inga enkla recept för hur man ska förebygga klimatförändringar. Det man sällan diskuterar är att olika insatser som syftar till att minska klimatpåverkan i sin tur kan generera problem som även de behöver effektiva lösningar om vi ska lyckas med att hejda klimatförändringar.

Äta mindre kött

En lösning som kan förefalla enkel är att konsumera mindre animaliska produkter. Media lyfter fram denna åtgärd även om såväl svenska som internationella framstående forskare är överens om att lägre köttkonsumtion har en ganska marginell påverkan på klimatet jämfört med andra åtgärder (Mitloehner 2018). Men även om det är en åtgärd som inte är särskilt verkningsfull så ska den inte negligeras, alla insatser som kan bidra till ett bättre klimat är välkomna. Men är det verkligen så enkelt som det låter att bara äta mindre kött? Fortsätt läsa ”Att äta mindre kött är inte så enkelt som det låter”