Vilopulsen avslöjar risken att dö i förtid

En vilopuls på över 75 slag per minut innebär en fördubblad risk att dö i förtid, i alla fall om man är en man född i Göteborg år 1943. En intressant studie har nyligen publicerats där sambandet mellan vilopuls och risken att dö har undersökts. Fortsätt läsa ”Vilopulsen avslöjar risken att dö i förtid”

Lagidrotter är särskilt effektiva för att minska depression hos barn

En intressant studie från Washington University in St. Louis har funnit en länk mellan deltagande i lagsporter och större hippocampus samt mindre depression hos barn i 9-11 års ålder.

Stressrelaterad ohälsa i allmänhet och depression i synnerhet har seglat upp som det största hälsoproblemet i Sverige idag. Stressrelaterade problem och depressioner drabbar inte bara vuxna utan i allt högre utsträckning även barn. Socialstyrelsens kartläggningar visar att barn från alla socioekonomiska klasser drabbas i samma utsträckning och att stressrelaterad ohälsa under barnaåren får negativa konsekvenser på lång sikt.  Fortsätt läsa ”Lagidrotter är särskilt effektiva för att minska depression hos barn”

15 minuters aerob belastning optimerar hjärnans förutsättningar för teknisk träning

Att optimera sin teknik och motoriska förmåga är önskvärt för i princip alla idrottare. Inom teknikkrävande idrotter är det den huvudsakliga inriktningen och kärnan i all träning. De flesta som har idrottat känner igen situationen då man kämpar och kämpar för att korrigera någon teknisk fel eller optimera någon rörelse och blir frustrerad över att det tar sådan tid. En färsk studie publicerad i tidskriften Neuroimage visar att det faktiskt kan finnas en genväg som påskyndar processen (Dal Maso et al. 2018).  Fortsätt läsa ”15 minuters aerob belastning optimerar hjärnans förutsättningar för teknisk träning”