Långvarig stress ger snabbare åldrande

Långvarig stress påverkar oss på en sådan grundläggande nivå som vår arvsmassa. Det är dags att flytta fokus från individen till systemet.

Vår arvsmassa (DNA) bestämmer i grunden allt som sker i våra kroppar. Förändringar i DNA anses därför vara en klassisk markör för biologiskt åldrande och även risk för olika sjukdomar. Vårt DNA skyddas av så kallade telomerer som håller ändarna av kromosomer intakta. Långa telomerer innebär bättre skydd, medan kortare telomerer innebär mindre skydd och högre risk för DNA-skador. Denna upptäckt belönades med Nobelpriset 2009.

Kortare telomerer har kunnat kopplas till åldrande och högre risk att utveckla sjukdomar. En metaanalys-studie från 2016 visade till exempel ett samband mellan telomerernas längd och risken för samt graden av depression (Ridout et al 2016). Fortsätt läsa ”Långvarig stress ger snabbare åldrande”

Vilopulsen avslöjar risken att dö i förtid

En vilopuls på över 75 slag per minut innebär en fördubblad risk att dö i förtid, i alla fall om man är en man född i Göteborg år 1943. En intressant studie har nyligen publicerats där sambandet mellan vilopuls och risken att dö har undersökts. Fortsätt läsa ”Vilopulsen avslöjar risken att dö i förtid”