Jag älskar min stegräknare

Ingen har väl kunnat undgå den enorma trenden med alla möjliga hälsoappar, stegräknare, pulsklockor och andra liknande gadgets som monitorerar den sammanlagda fysiska aktiviteten. För många är det så väldigt viktigt att komma upp i ett visst antal steg per dag eller komma upp i en viss beräknad energiförbrukning att dessa mål blir överordnade det mesta. Hur dessa mål uppnås spelar dock ingen roll… tror man. Men tro är en sak, att veta en helt annan. Så hur förhåller det sig? Är det bättre att ha längre sammanhängande perioder av fysisk aktivitet eller funkar det lika bra att sprida ut ”vardagsmotionen” över dagen? Fortsätt läsa ”Jag älskar min stegräknare”