Stress och fetma – två sidor av samma mynt?

Spridningen av coronaviruset får stort mediautrymme i dessa dagar och det finns goda anledningar till det. Samtidigt har vi stress och fetma, två pågående epidemier i vårt avlånga land som har varat under lång tid och som genererar samhällskostnader, mänskligt lidande och död i en utsträckning som är långt större än vad coronaviruset har orsakat hittills.

Vi syftar på stressrelaterade sjukdomar, såsom depression, ångest, utmattningssyndrom å ena sidan, och övervikt och fetma å andra sidan. Fortsätt läsa ”Stress och fetma – två sidor av samma mynt?”