Stress och fetma – två sidor av samma mynt?

Spridningen av coronaviruset får stort mediautrymme i dessa dagar och det finns goda anledningar till det. Samtidigt har vi stress och fetma, två pågående epidemier i vårt avlånga land som har varat under lång tid och som genererar samhällskostnader, mänskligt lidande och död i en utsträckning som är långt större än vad coronaviruset har orsakat hittills.

Vi syftar på stressrelaterade sjukdomar, såsom depression, ångest, utmattningssyndrom å ena sidan, och övervikt och fetma å andra sidan. Fortsätt läsa ”Stress och fetma – två sidor av samma mynt?”

Jag älskar min stegräknare

Ingen har väl kunnat undgå den enorma trenden med alla möjliga hälsoappar, stegräknare, pulsklockor och andra liknande gadgets som monitorerar den sammanlagda fysiska aktiviteten. För många är det så väldigt viktigt att komma upp i ett visst antal steg per dag eller komma upp i en viss beräknad energiförbrukning att dessa mål blir överordnade det mesta. Hur dessa mål uppnås spelar dock ingen roll… tror man. Men tro är en sak, att veta en helt annan. Så hur förhåller det sig? Är det bättre att ha längre sammanhängande perioder av fysisk aktivitet eller funkar det lika bra att sprida ut ”vardagsmotionen” över dagen? Fortsätt läsa ”Jag älskar min stegräknare”

Är råkost så nyttig som man påstår?

De flesta svenskar är angelägna om att äta nyttigt och intresset för kostfrågor verkar aldrig avta. Det finns dock få områden med så många missuppfattningar och myter som just området hälsosam kost. Vissa myter är mer seglivade än andra. Det gäller bland annat den utbredda uppfattningen att rå kost (råkost) skulle vara nyttigare än tillagad (värmebehandlad)

En färsk artikel i den mycket högt ansedda tidskriften Nature Microbiology har definitivt punkterat denna gamla myt (Carmody et al. 2019). Forskare från Harvard University och University of California San Francisco har undersökt hur råkost, respektive tillagad mat påverkar tarmfloran. Fortsätt läsa ”Är råkost så nyttig som man påstår?”

Att äta mindre kött är inte så enkelt som det låter

Det har nog inte undgått någon att världen står inför stora utmaningar vad gäller klimatet. Om lösningen på detta stora problem hade varit enkelt hade mänskligheten förmodligen redan löst det. Sannolikt finns det inga enkla recept för hur man ska förebygga klimatförändringar. Det man sällan diskuterar är att olika insatser som syftar till att minska klimatpåverkan i sin tur kan generera problem som även de behöver effektiva lösningar om vi ska lyckas med att hejda klimatförändringar.

Äta mindre kött

En lösning som kan förefalla enkel är att konsumera mindre animaliska produkter. Media lyfter fram denna åtgärd även om såväl svenska som internationella framstående forskare är överens om att lägre köttkonsumtion har en ganska marginell påverkan på klimatet jämfört med andra åtgärder (Mitloehner 2018). Men även om det är en åtgärd som inte är särskilt verkningsfull så ska den inte negligeras, alla insatser som kan bidra till ett bättre klimat är välkomna. Men är det verkligen så enkelt som det låter att bara äta mindre kött? Fortsätt läsa ”Att äta mindre kött är inte så enkelt som det låter”

Långvarig stress ger snabbare åldrande

Långvarig stress påverkar oss på en sådan grundläggande nivå som vår arvsmassa. Det är dags att flytta fokus från individen till systemet.

Vår arvsmassa (DNA) bestämmer i grunden allt som sker i våra kroppar. Förändringar i DNA anses därför vara en klassisk markör för biologiskt åldrande och även risk för olika sjukdomar. Vårt DNA skyddas av så kallade telomerer som håller ändarna av kromosomer intakta. Långa telomerer innebär bättre skydd, medan kortare telomerer innebär mindre skydd och högre risk för DNA-skador. Denna upptäckt belönades med Nobelpriset 2009.

Kortare telomerer har kunnat kopplas till åldrande och högre risk att utveckla sjukdomar. En metaanalys-studie från 2016 visade till exempel ett samband mellan telomerernas längd och risken för samt graden av depression (Ridout et al 2016). Fortsätt läsa ”Långvarig stress ger snabbare åldrande”