Minska stress med träning – nya verktyg

Vi håller på att utveckla flera koncept baserade på vetenskaplig grund med syfte att minska stressrelaterad ohälsa och öka stresstolerans. 

Fysisk aktivitet har visat sig vara ett mycket kraftfullt verktyg för att minska stressrelaterad ohälsa och två av koncepten har därför fysisk aktivitet och träning som kärna. Ett av dessa är anpassat för rehabilitering och ett har tagits fram för att användas i stressförebyggande syfte. Mer information finner du via denna länk.

Ett mer omfattande koncept kallat Tillsammans – 3 månader involverar flera områden däribland de viktiga sociala aspekterna som sedan länge visat sig vara betydelsefulla för psykisk hälsa. Mer information finner du via denna länk.

Träningskoncept för att minska stress, gå ner i vikt och att lära mer om träning och hälsa finns på Bellnogi.se