Om Tonkonogi o Bellardini

Michail Tonkonogi

Michail Tonkonogi är professor i medicinsk vetenskap vid Högskolan Dalarna och är en av landets främsta experter inom området fysisk träning och hälsa. Han är rådgivare åt elitidrottare, tränare och flera nationella och internationella idrottsförbund och statliga myndigheter. Michail har varit ansvarig för styrketräning av norska olympiska landslag. Han är forskare och författare till ett stort antal vetenskapliga artiklar. Han är en uppskattad föreläsare och en återkommande gäst i TV- och radioprogram tack vare sin expertis och sin förmåga att på ett lättförståeligt sätt förmedla kunskap om träning och hälsa.

Helena Bellardini

Helena Bellardini har arbetat som högskoleadjunkt i Idrott- och hälsovetenskap i 17 år och har varit både verksamhetsledare för LIVI, Högskolan Dalarnas idrottsvetenskapliga laboratorium, koordinator för elitidrottare och högskolestudier och initiativtagare och projektledare för Dala Sports Academy (DSA). Hon är fysioterapeut i grunden och har en lång och gedigen erfarenhet av undervisning inom idrotts- och sjukvårdsrelaterade utbildningar. Helena har stor erfarenhet av och specialkunskap i test- och träningslära och är en drivande kunskapsspridare som på flera olika sätt förmedlar vetenskapliga rön inom träning, stress och hälsa till den svenska idrottsrörelsen och till allmänheten i stort. Under det senaste året har Helena djupdykt i de olika vetenskapliga studier som belyser den stressrelaterade ohälsas komplicerade område från olika synvinklar och orienterat sig kring det nuvarande forskningsläget. Nu håller hon på att sätta ihop ett koncept riktat till både beslutsfattare/chefer och anställda innehållande ny adekvat kunskap och nya praktiskt användbara verktyg.

Böcker

Tillsammans har Michail Tonkonogi o Helena Bellardini författat 6 böcker inom träning och olika hälsoområden som producerats av SISU Idrottsböcker. Böckerna syns högst upp på sidan.

Artiklar och forskning

Michail Tonkonogis långa lista på genomförd forskning och publicerat material återfinns i det digitala vetenskapliga arkivet DIVA Helena Bellardinis publicerade material DIVA

Tonkonogi Biopsi

Några exempel på medverkan i media

SVT Nyheter  ”Dagens inaktiva barn behöver styrketräna”

P1 Kropp o Själ   ”Stresstålighet: Noll”.  Michail Tonkonogi intervjuas 40 minuter in i programmet

P1 Forskarliv  ”Han forskar om hur man blir bäst i skid-VM”

TV4 Malou efter tio  ”Träna dig frisk – genom att träna rätt med medicinsk träning”

Svenska Dagbladet  ”Tunga vikter gör livet lättare för äldre”