Jag älskar min stegräknare

Ingen har väl kunnat undgå den enorma trenden med alla möjliga hälsoappar, stegräknare, pulsklockor och andra liknande gadgets som monitorerar den sammanlagda fysiska aktiviteten. För många är det så väldigt viktigt att komma upp i ett visst antal steg per dag eller komma upp i en viss beräknad energiförbrukning att dessa mål blir överordnade det mesta. Hur dessa mål uppnås spelar dock ingen roll… tror man. Men tro är en sak, att veta en helt annan. Så hur förhåller det sig? Är det bättre att ha längre sammanhängande perioder av fysisk aktivitet eller funkar det lika bra att sprida ut ”vardagsmotionen” över dagen? Fortsätt läsa ”Jag älskar min stegräknare”

Vilopulsen avslöjar risken att dö i förtid

En vilopuls på över 75 slag per minut innebär en fördubblad risk att dö i förtid, i alla fall om man är en man född i Göteborg år 1943. En intressant studie har nyligen publicerats där sambandet mellan vilopuls och risken att dö har undersökts. Fortsätt läsa ”Vilopulsen avslöjar risken att dö i förtid”

Övervikt kan vara nyttig om du är äldre – ”Obesity paradox”

Det är nog få som har undkommit budskapet att övervikt och fetma är faktorer som är starkt förknippade med ökad risk för ohälsa och dödlighet. Media har varit rätt så duktiga på att sprida denna förkunnelse. Däremot är det troligen färre som känner till att det starka sambandet mellan övervikt och ohälsa gäller främst för unga vuxna. För äldre kan det faktiskt vara det omvända. Fortsätt läsa ”Övervikt kan vara nyttig om du är äldre – ”Obesity paradox””