Lagidrotter är särskilt effektiva för att minska depression hos barn

En intressant studie från Washington University in St. Louis har funnit en länk mellan deltagande i lagsporter och större hippocampus samt mindre depression hos barn i 9-11 års ålder.

Stressrelaterad ohälsa i allmänhet och depression i synnerhet har seglat upp som det största hälsoproblemet i Sverige idag. Stressrelaterade problem och depressioner drabbar inte bara vuxna utan i allt högre utsträckning även barn. Socialstyrelsens kartläggningar visar att barn från alla socioekonomiska klasser drabbas i samma utsträckning och att stressrelaterad ohälsa under barnaåren får negativa konsekvenser på lång sikt. 

Att fysisk träning är ett effektivt redskap för att motverka stressrelaterad ohälsa och särskilt depression hos vuxna har varit känt sedan tidigare. Forskare från Washington University in St. Louis med Lisa Gorham i spetsen har analyserat data från 4 191 barn. I åldrarna 9-11 år från the Adolescent Brain and Cognitive Development Study. Resultaten visade att träning men inte andra typer av aktiviteter som konst eller musik var associerad med större volym av hippocampus hos både pojkar och flickor. Hippocampus är ett område i hjärnan som krymper när man blir deprimerad. Gorham’s grupp kunde påvisa att idrottande också var associerat med mindre depressiva symptom hos pojkar.

Lagidrott för att minska depression hos barn

Intressant nog just deltagande i lagidrotter förefaller vara särskilt effektivt i sammanhanget. Forskarna kopplar detta fenomen till att denna form av träning kräver mer struktur och organisation än individuella idrotter.
Även om dessa epidemiologiska fynd behöver konfirmeras i experimentella studier så öppnar Gorham’s resultat en ytterst intressant möjlighet att bekämpa depressioner och stressrelaterad ohälsa hos barn. Sådana redskap är vi i stort behov av idag när svenska barn och ungdomar mår allt sämre och experterna och myndigheterna står ganska handfallna inför detta växande problem.

Involvement in Sports, Hippocampal Volume, and Depressive Symptoms in Children, Biological Psychiatry 

Lisa S. Gorham et al.

Cognitive Neuroscience and Neuroimaging (2019). DOI: 10.1016/j.bpsc.2019.01.011