Stress och fetma – två sidor av samma mynt?

Spridningen av coronaviruset får stort mediautrymme i dessa dagar och det finns goda anledningar till det. Samtidigt har vi stress och fetma, två pågående epidemier i vårt avlånga land som har varat under lång tid och som genererar samhällskostnader, mänskligt lidande och död i en utsträckning som är långt större än vad coronaviruset har orsakat hittills.

Vi syftar på stressrelaterade sjukdomar, såsom depression, ångest, utmattningssyndrom å ena sidan, och övervikt och fetma å andra sidan. Fortsätt läsa ”Stress och fetma – två sidor av samma mynt?”

Långvarig stress ger snabbare åldrande

Långvarig stress påverkar oss på en sådan grundläggande nivå som vår arvsmassa. Det är dags att flytta fokus från individen till systemet.

Vår arvsmassa (DNA) bestämmer i grunden allt som sker i våra kroppar. Förändringar i DNA anses därför vara en klassisk markör för biologiskt åldrande och även risk för olika sjukdomar. Vårt DNA skyddas av så kallade telomerer som håller ändarna av kromosomer intakta. Långa telomerer innebär bättre skydd, medan kortare telomerer innebär mindre skydd och högre risk för DNA-skador. Denna upptäckt belönades med Nobelpriset 2009.

Kortare telomerer har kunnat kopplas till åldrande och högre risk att utveckla sjukdomar. En metaanalys-studie från 2016 visade till exempel ett samband mellan telomerernas längd och risken för samt graden av depression (Ridout et al 2016). Fortsätt läsa ”Långvarig stress ger snabbare åldrande”

Stressigt på jobbet och svårt att sova? Ingen bra kombination.

Stress på jobbet och sömnsvårigheter innebär tre gånger högre risk att dö av hjärtkärlsjukdomar enligt en ny studie publicerad idag i tidskriften European Journal of Preventive Cardiology, en tidskrift som ges ut av European Society of Cardiology. Fortsätt läsa ”Stressigt på jobbet och svårt att sova? Ingen bra kombination.”

Är nordborna lyckliga eller?

I slutet av mars presenterades FNs årliga rapport World Happiness Report 2019 som rankar totalt 156 länder utifrån hur lyckliga ländernas befolkningar upplever sig vara. De nordiska länderna toppar återigen listan över världens lyckligaste länder med Finland på förstaplatsen, följt av Danmark, Norge och Island. Sverige ligger 7:a vilket är en hög placering. Man kan fråga sig hur det kommer sig att Sverige hamnar så högt när vi vet att psykosocialt välbefinnande sjunker drastiskt hos den svenska befolkningen. Fortsätt läsa ”Är nordborna lyckliga eller?”

Lagidrotter är särskilt effektiva för att minska depression hos barn

En intressant studie från Washington University in St. Louis har funnit en länk mellan deltagande i lagsporter och större hippocampus samt mindre depression hos barn i 9-11 års ålder.

Stressrelaterad ohälsa i allmänhet och depression i synnerhet har seglat upp som det största hälsoproblemet i Sverige idag. Stressrelaterade problem och depressioner drabbar inte bara vuxna utan i allt högre utsträckning även barn. Socialstyrelsens kartläggningar visar att barn från alla socioekonomiska klasser drabbas i samma utsträckning och att stressrelaterad ohälsa under barnaåren får negativa konsekvenser på lång sikt.  Fortsätt läsa ”Lagidrotter är särskilt effektiva för att minska depression hos barn”