Är råkost så nyttig som man påstår?

De flesta svenskar är angelägna om att äta nyttigt och intresset för kostfrågor verkar aldrig avta. Det finns dock få områden med så många missuppfattningar och myter som just området hälsosam kost. Vissa myter är mer seglivade än andra. Det gäller bland annat den utbredda uppfattningen att rå kost (råkost) skulle vara nyttigare än tillagad (värmebehandlad)

En färsk artikel i den mycket högt ansedda tidskriften Nature Microbiology har definitivt punkterat denna gamla myt (Carmody et al. 2019). Forskare från Harvard University och University of California San Francisco har undersökt hur råkost, respektive tillagad mat påverkar tarmfloran.

Råkost respektive värmebehandlat mat

Det är i dagsläget välbelagt att tarmflora har central betydelse för olika aspekter av vår hälsa, från metabola processer till beteende. Man har tidigare studerat inverkan av olika dieter och kostupplägg på tarmflora men just betydelsen av tillagning har inte studerats förut.

I den aktuella studien har olika grupper av försöksdjur (möss) fått äta antingen rått eller tillagat kött, alternativt råa eller tillagade vegetabilier. Det har visat sig att det inte fanns någon större skillnad mellan de köttätande grupperna, däremot var skillnaden mellan de grupper som åt tillagade eller inte tillagade vegetabilier  desto större. De möss som fick råa vegetabilier hade betydligt färre nyttiga bakterier, hade sämre vikt och var inte lika energiska som de djur som fått äta tillagad mat.

Människans tarmflora – råkost respektive värmebehandlad

Dessa fynd i djurstudier kunde sedan bekräftas även hos människan. Artikelförfattarna konstaterade att samverkan mellan värd (människan) och gäst (tarmfloran) i detta intrikata symbiotiska förhållande påverkas inte bara av kostens art utan även av tillagning. Värmebehandling av föda är unikt för människan, vida spritt och har funnits väldigt länge. Därför har bakterier i våra kroppar utvecklats evolutionärt tillsammans med oss och anpassat sig till vår tillagade föda. Våra bakterier och därmed även vi mår bäst av värmebehandlad mat medan råa vegetabilier skadar tarmfloran och inverkar negativt på vår hälsa.

Allsidig och varierad kost vinner över mirakelkost

Man kan än en gång konstatera att modetrender inom kost sällan håller för en seriös vetenskaplig prövning. Allsidig och varierad kost förefaller fortfarande vara det bästa alternativet när det gäller hälsosam kosthållning. Radikala tendenser där man menar att viss kost är särskilt nyttig eller tvärtom särskild onyttig saknar vetenskaplig grund. Man kan inte låta bli att förvånas över människors vilja att tro att det finns någon ”mirakeldiet” som kan lösa alla världens hälsoproblem bara man får veta vad det är. I dagsläget finns dock inget som tyder på att denna ”mirakelkost” existerar. Ät allsidigt, rör på er och må väl!

Cooking shapes the structure and function of the gut microbiome
Rachel N. Carmody et al.
Länk till artikeln