Är råkost så nyttig som man påstår?

De flesta svenskar är angelägna om att äta nyttigt och intresset för kostfrågor verkar aldrig avta. Det finns dock få områden med så många missuppfattningar och myter som just området hälsosam kost. Vissa myter är mer seglivade än andra. Det gäller bland annat den utbredda uppfattningen att rå kost (råkost) skulle vara nyttigare än tillagad (värmebehandlad)

En färsk artikel i den mycket högt ansedda tidskriften Nature Microbiology har definitivt punkterat denna gamla myt (Carmody et al. 2019). Forskare från Harvard University och University of California San Francisco har undersökt hur råkost, respektive tillagad mat påverkar tarmfloran. Fortsätt läsa ”Är råkost så nyttig som man påstår?”