Vitaminer och mineraler från riktig mat, inte från kosttillskott, är relaterat till lägre risk för förtidig död.

Tillräckligt intag av vissa vitaminer och mineraler leder till lägre risk att dö om dessa mikronutrienter kommer från riktig mat och inte från en pillerburk enligt en studie publicerad i tidskriften Annals of Internal Medicine den 9 april.

Studien påvisade inget samband mellan kosttillskott och lägre risk att dö. Därutöver, överintag av kalcium från kosttillskott var associerat med högre risk att dö i cancer. För de individer som inte hade brist på D-vitamin var användning av D-vitamintillskott associerad med högre risk att dö.
Studien som utfördes av F F Zhang med kollegor bygger på data från fler än 27 000 amerikaner äldre än 20 år. Forskarna undersökte huruvida det föreligger ett samband mellan användning av kosttillskott och risken att dö av alla anledningar, hjärt-kärlsjukdomar och cancer.

Resultaten visade att
– Tillräckligt intag av vitamin K och magnesium var kopplat till lägre risk att dö;
– Tillräckligt intag vitamin A, vitamin K och zink var kopplat till lägre risk att dö i hjärt-kärlsjukdomar;
– Överintag av kalcium var associerat med högre risk att dö i cancer.

Vitaminer och mineraler från mat eller kosttillskott

När forskarna analyserade betydelsen av källan (riktig mat eller kosttillskott) visade det sig att lägre risk att dö bara fanns om tillräckliga mängder vitamin K och magnesium kom från riktig mat och inte från kosttillskott. Lägre risk att dö i hjärt-kärlsjukdomar bara förelåg om tillräckliga mängder vitamin A, vitamin K och zink kom från riktig mat och inte från kosttillskott. Intag av minst 1000 mg/dag från kosttillskott var associerat med högre risk att dö i cancer.

Intressant nog för de individer som hade för lågt intag av vitaminer och mineraler så hade kosttillskott med dessa inga effekter.

Även om studien har en del svagheter, såsom att data bygger på självrapportering, så ger studien en tydlig indikation på att kosttillskott inte kan kompensera för bristande kosthållning även om man med hjälp av tillskott kan nå upp till rekommenderat intag.

Hälsa är ett angeläget ämne för de flesta och man vill oftast göra sitt bästa. Att köpa en burk med vitaminpiller kan förefalla vara en billig genväg för att kompensera för bristande kost. Den här studien tyder på att så sannolikt inte är fallet. Även om vi vet en hel del om olika nutrienter och dess interaktion med varandra så är vår förståelse för hur olika komponenter i maten samverkar med varandra lång ifrån fullständig. Uppenbarligen har inte vitamin från en pillerburk och samma vitamin från riktig mat likadana effekter i kroppen. Det är mycket vi fortfarande inte förstår. Så än så länge finns det inga alternativ för allsidig, varierad och näringsriktig kost om man vill förbli frisk och levande.

Association Among Dietary Supplement Use, Nutrient Intake, and Mortality Among U.S. Adults: A Cohort Study

Fan Chen, MS, MPH; Mengxi Du, MS, MPH; Jeffrey B. Blumberg, PhD; Kenneth Kwan Ho Chui, PhD, MPH; Mengyuan Ruan, MS; Gail Rogers, MA; Zhilei Shan, MD, PhD; Luxian Zeng, MD, MPH; Fang Fang Zhang, MD, PhD

Länk till artikeln