15 minuters aerob belastning optimerar hjärnans förutsättningar för teknisk träning

Att optimera sin teknik och motoriska förmåga är önskvärt för i princip alla idrottare. Inom teknikkrävande idrotter är det den huvudsakliga inriktningen och kärnan i all träning. De flesta som har idrottat känner igen situationen då man kämpar och kämpar för att korrigera någon teknisk fel eller optimera någon rörelse och blir frustrerad över att det tar sådan tid. En färsk studie publicerad i tidskriften Neuroimage visar att det faktiskt kan finnas en genväg som påskyndar processen (Dal Maso et al. 2018). 

Forskare visade att om man omedelbart efter motorisk träning under 15 minuter utför en aerob övning så kan den motoriska träningseffekten effektiviseras. Man helt enkelt lär sig snabbare. Mätningar som gjordes 24 timmar efter den första sessionen visade att de som har utfört aerob belastning förbättrade sina motoriska färdigheter signifikant mer än de som var kontroller. Forskarna har lyckats kartlägga vissa mekanismer bakom fenomenet genom att samtidigt använda elektroencefalografi (EEG, mätningar av elektrisk aktivitet i hjärna) och elektromyografi (EMG, mätningar av elektrisk aktivitet i muskler). Bland annat har synkroniseringen i elektrisk aktivitet mellan olika delar av hjärna och även mellan hjärna och muskler förbättrats hos de som har utfört aerobt arbete omedelbart efter teknikträningen.

Man kan konstatera att det finns mycket empirisk forskning kring optimering av träningsupplägg för uthållighets-, respektive styrketräning. Tekniskt-motorisk träning har inte alls fått samma uppmärksamhet. Det är därför väldigt positivt att vi nu börjar få vetenskapligt underbyggda redskap för att kunna optimera den tekniska träningen.

Acute cardiovascular exercise promotes functional changes in cortico-motor networks during the early stages of motor memory consolidation.

Dal Maso F, Desormeau B, Boudrias MH, Roig M

Neuroimage. 2018 Jul 1;174:380-392. doi: 10.1016/j.neuroimage.2018.03.029. Epub 2018 Mar 16.