Tillsammans – 3månader Stressrehabilitering Rehabiliteringsprogram för att minska stressrelaterad psykisk ohälsa, sjukskrivning och öka stresstålighet

Ytterligare en person blir sjukskriven i stressrelaterad psykisk ohälsa och försvinner från arbetsmiljön. Få förstår varför och ingen verkar veta hur man ska förhindra skeendet. Vissa personer verkar vara mer känsliga för stress än andra men ingen går säker. Lång sjuknärvaro och frånvaro, komplicerade manövrar för att upprätthålla verksamheten, vikarier, produktionsbortfall, klagomål, oro och ovisshet och stor påverkan på ekonomin. Beslutsfattarna verkar rådlösa kring hur man ska hantera problemen och det finns inga tecken på att de tio senaste årens enskilda satsningar har lyckats motverka ökningen. År 2030 kommer psykisk ohälsa att vara den största sjukdomsbördan i så gott som hela världen enligt WHO.

Stressrehabilitering. Nya verktyg för att motverka stressrelaterad psykisk ohälsa

Paradoxen är att det i forskningen sedan länge finns beskrivet starka skyddsfaktorer för att motverka och förbättra stressrelaterad ohälsa. Vi kan inte vänta längre utan väljer att applicera kunskapen i ett rehabiliteringsprogram som vi kallar för Tillsamans-3månader.

Stress och sociala kontakter

Det typiska förloppet för en person som drabbas av stressrelaterade ohälsa såsom depression är att man kraftigt reducerar sina sociala kontakter. Denna isolering förvärrar sjukdomsförloppet och motverkar tillfrisknandet. Genom specifika insatser utifrån personens egna förutsättningar som gör att man bygger nya och bevarar de befintliga sociala kontakterna kan man dels påskynda tillfrisknandet dels bygga upp högre stresstålighet för framtiden. Just de innovativa formerna för sådana riktade åtgärder är kärnan i Tillsammans-3månader som består av ett antal standardiserade aktiviteter.

Stressrehabilitering. Programmet bygger på vetenskaplig information, erfarenhetsbaserat problem- och nytänkande och innehåller;

Specifikt utformade standardiserade sociala aktiviteter som är tydligt strukturerade för att bygga upp en ökad trygghet och självkänsla hos individen Praktiska kraftfulla verktyg för att kunna hantera stress i olika sammanhang och situationer såsom fysisk aktivitet Kunskap- o kompetens-förmedling för att skapa ökad förståelse för olika aspekter med problematiken kring stress och stressrelaterad ohälsa

Rehabiliteringsprogrammet bedrivs i deltagarnas närområde för att främja uppbyggandet av ett socialt nätverk som kan vara livet ut och bidra till ett socialt hållbart samhället.

Tjänsten är tänkt att erbjudas företagshälsovård och deras kunder, beslutsfattare/chefer och deras anställda.

Programmet omfattar sammankomster om 2-3 timmar, 3 ggr/vecka i 3 månader. Maximalt antal deltagare i gruppen är begränsat (15) för bästa resultat.

Vill du ha mer information, kontakta Helena Bellardini via kontaktformuläret.