Stressrehabilitering och stressförebyggande träning

Stress och psykisk ohälsa

Den stressrelaterade ohälsan fortsätter att öka och det finns inga tecken på att de tio senaste årens enskilda satsningar har lyckats motverka ökningen. År 2030 kommer psykisk ohälsa att vara den största sjukdomsbördan i så gott som hela världen enligt WHO. Det gäller därför att tänka nytt och även använda otraditionella verktyg för att vända trenden. Både i stressrehabilitering och i förebyggande arbete.

Fysisk aktivitet och träning – ett kraftfullt verktyg

Den fysiska aktiviteten har i forskningen visat sig vara ett kraftfullt och effektivt verktyg för att minska stressrelaterad psykisk ohälsa och öka stresstålighet. Som med all effektiv träning måste den dock anpassas utifrån syftet. I det här fallet måste också formerna anpassas efter individens tillståndsfas.

Träningsprogram – stressförebyggande – stressrehabiliterande

Vi håller på att ta fram specifika och anpassade träningsprogram både för stressrehabilitering och stressförebyggande arbete.

Träningsprogrammet för stressrehabilitering är till för patienter med lätt till medelsvår depression eller utmattningsbesvär som en del i den traditionella vårdbehandlingen. Denna tjänst vänder sig därför i första hand till vårdcentraler och andra vårdgivare.

Stressförebyggande programmet är för anställda som upplever hög stress och riskerar hamna i stressrelaterad ohälsa. Denna tjänst vänder sig därför i första hand till företagshälsovård, beslutsfattare/chefer och deras anställda.

Träningen är anpassad utifrån typ, intensitet och frekvens som vetenskapligt har visat sig vara lämpligast. Därtill är aktiviteterna utformade för att skapa de bästa förutsättningarna utifrån deltagarens specifika åkommor. Mer information finns i publikationen Träna bort den stressrelaterade ohälsan, 2016, Tonkonogi och Bellardini, SISU Idrottsböcker.

Deltagaren/patienten måste känna sig bekväm med att medverka i aktiviteter tillsammans med andra med samma behov och medverkar utifrån sin egen förmåga och dagsform. Deltagaren/patienten får inte ha några allvarliga medicinska restriktioner för att delta i fysisk aktivitet. I programmet ingår både inomhusaktiviteter och utomhusaktiviteter.

Tjänsten är anpassad för 1-15 deltagare som kan träda in i programmet allteftersom.

Vill du ha mer information, kontakta Helena Bellardini via kontaktformuläret.