Är nordborna lyckliga eller?

I slutet av mars presenterades FNs årliga rapport World Happiness Report 2019 som rankar totalt 156 länder utifrån hur lyckliga ländernas befolkningar upplever sig vara. De nordiska länderna toppar återigen listan över världens lyckligaste länder med Finland på förstaplatsen, följt av Danmark, Norge och Island. Sverige ligger 7:a vilket är en hög placering. Man kan fråga sig hur det kommer sig att Sverige hamnar så högt när vi vet att psykosocialt välbefinnande sjunker drastiskt hos den svenska befolkningen. Fortsätt läsa ”Är nordborna lyckliga eller?”

Lagidrotter är särskilt effektiva för att minska depression hos barn

En intressant studie från Washington University in St. Louis har funnit en länk mellan deltagande i lagsporter och större hippocampus samt mindre depression hos barn i 9-11 års ålder.

Stressrelaterad ohälsa i allmänhet och depression i synnerhet har seglat upp som det största hälsoproblemet i Sverige idag. Stressrelaterade problem och depressioner drabbar inte bara vuxna utan i allt högre utsträckning även barn. Socialstyrelsens kartläggningar visar att barn från alla socioekonomiska klasser drabbas i samma utsträckning och att stressrelaterad ohälsa under barnaåren får negativa konsekvenser på lång sikt.  Fortsätt läsa ”Lagidrotter är särskilt effektiva för att minska depression hos barn”

Övervikt kan vara nyttig om du är äldre – ”Obesity paradox”

Det är nog få som har undkommit budskapet att övervikt och fetma är faktorer som är starkt förknippade med ökad risk för ohälsa och dödlighet. Media har varit rätt så duktiga på att sprida denna förkunnelse. Däremot är det troligen färre som känner till att det starka sambandet mellan övervikt och ohälsa gäller främst för unga vuxna. För äldre kan det faktiskt vara det omvända. Fortsätt läsa ”Övervikt kan vara nyttig om du är äldre – ”Obesity paradox””